Głosowanie bez meldunku w Warszawie

W trakcie kampanii często słyszę, że ktoś, mimo, że mieszka w Warszawie, nie będzie głosował w najbliższych wyborach, ponieważ nie jest zameldowany w Warszawie. Informacje z tej stronie pomogą Ci w zmianie decyzji i wyjaśnią co trzeba zrobić, by móc zagłosować.
Przede wszystkim polecam serwis Warszawa wybiera: http://wybory.um.warszawa.pl, który bardzo dokładnie i przejrzyście mówi o tym, co należy zrobić, by zagłosować w Warszawie:

Warszawa Wybiera

Dopisanie do spisu wyborców


Aby dopisać się do spisu wyborców, możesz to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie (jeśli posiadasz profil zaufany) lub osobiście – w jednym z urzędów dzielnic m. st. Warszawy (mapa poniżej). Szczegóły: https://warszawa19115.pl/-/wpisanie-do-rejestru-wyborcow

Zgłoszenia można dokonać do 8 października 2019 r.

Pamiętaj: jeśli zostaniesz wpisany do spisu wyborców, zagłosowanie w innym obwodzie (także w miejscu stałego zamieszkania) będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania.


Mapa Urzędów Dzielnic m. st. WarszawyGłosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r.

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu swego stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Dowiedz się więcej jak uzyskać zaświadczenie

Komisje wyborcze, obwody do głosowania


Jeśli nie wiecie gdzie jest najbliższy punkt wyborczy polecam skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na tej stronie: http://wybory.um.warszawa.pl

Jeśli posiadacie zaświaczenie o prawie do głosowania, w dniu wyborów zgłaszacie się do wybranej komisji i na podstawie zaśwadczenia zostanie Wam wydana karta do głosowania.

Więcej na temat głosowania w Warszawie:
http://wybory.um.warszawa.pl
https://warszawa19115.pl/-/wpisanie-do-rejestru-wyborcow
https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/AO/Delegatury/default.htm https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow#scenariusz-w-urzedzie
Rozmowa na temat mgłosowania bez meldunku w TOK FM