Program

Startuję w wyborach parlamentarnych, ponieważ uważam, że polski Parlament powinien być bardziej zróżnicowany. Powinni zasiadać w nim nie tylko przedstawiciele poszczególnych partii politycznych, ale także reprezentanci środowisk społecznych i pozarządowych. Nie powinno w nim brakować ludzi wrażliwych na los innych i zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, idealistów realnie stąpających po ziemi, poszukujących sposobów, by żyło nam się lepiej. Dzięki takim osobom Sejm może być bliżej ludzi i ich potrzeb.
Kandyduję z list Koalicji Obywatelskiej, ponieważ otworzyła swoje listy na osoby spoza wąskiego świata polityki.
Do każdego zadania staram się podchodzić z gorącym sercem i powołaniem. Uważam, że bycie parlamentarzystą to służba wyborcom. Jeśli Państwo mi zaufają, postaram się Was nie zawieść i przez najbliższe 4 lata aktywnie, razem z Wami zmieniać Polskę w lepszy kraj.

Poniżej prezentuję tematy, na których się znam i wiem, że będąc w Sejmie, mogę wpływać na to, by rozwijały się we właściwym kierunku. W razie potrzeby będę się posiłkował wiedzą i wsparciem ekspertów z innych dziedzin życia, z którymi stale współpracuję.

Wsparcie organizacji pozarządowych i aktywizacja młodzieży


Od 26 lat aktywnie działam w organizacjach pozarządowych. Wiem czym żyją na co dzień i z jakimi problemami się borykają. Szczególnie bliskie są mi niewielkie organizacje i wspólnoty lokalne oparte na pracy wolontariuszy i entuzjastów.

    W ramach mojej aktywności poselskiej będę szukał rozwiązań wspierających:
  • poszukiwanie, szkolenie i wsparcie liderów organizacji pozarządowych;
  • wsparcie networkingu i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami o podobnym profilu działalności, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym;
  • łatwiejszy dostęp do mikro grantów dla grup nieformalnych i małych organizacji – uproszczone formy pozyskiwania i rozliczania dotacji
  • zwiększenie transparentność w konkursach organizowanych przez instytucje rządowe;
  • zwiększenie wsparcia na etapie pisania wniosków (dostęp do ekspertów, spotkania informacyjne i szkoleniowe).

Stop agresji


Współczesność nacechowana jest przemocą. Co gorsza, z roku na rok obserwujemy jej wzrost. Zatrważające jest to, że mowa nienawiści jest obecna w świecie wirtualnym, ale także rzeczywiście przenika niemal wszystkie sfery naszego życia. Jestem współtwórcą kilku portali społecznościowych i zawsze borykałem się z tym tematem. Szukałem rozwiązań, które pozwalałyby na zachowanie wolności słowa, ale równocześnie nie krzywdziły innych i nie sprowadzały toczonych dyskusji do słownych bijatyk.

Firma, w której pracuję, tworzy zawartość interentu, zatem bierze odpowiedzialność za jego jakość, zarówno w kwestiach wizualnych, technologicznych, ale także społecznych. W walce z nienawiścią za najważniejsze uznaliśmy poszukanie jej przyczyn, nie zaś walkę z jej skutkami. Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA rozpoczęliśmy realizację projektu wspierającego walkę z agresją i hejtem w szkołach. Projekt www.wspartanie.pl, który mam nadzieję wkrótce wystartuje (listopad 2019), ma w sposób innowacyjny dotrzeć do młodzieży i zachęcić ją do refleksji nad istotą przemocy, wyczulić na własne zachowania i przeciwdziałać w zarodku efektom przemocy rówieśniczej. Ma pomagać zarówno młodym ludziom, jak i ich rodzicom, pedagogom szkolnym i wychowawcom w niwelowaniu mowy nienawiści.
Realizacja tego oraz podobnych projektów to nasz wspólny obowiązek. Dbajmy o to, by nam i naszym dzieciom żyło się lepiej. Dbajmy też o to, abyśmy umieli mówić o tym co nas różni – spokojnie i z szacunkiem, by odmienności nie rujnowały, a ubogacały.
Realizacja tego i podobnych projektów to według mnie nasz wspólny obowiązek by nam i naszym dzieciom żyło się lepiej i zgodnie. Byśmy umieli mówić o tym co nas różni, a te odmienności mogły nas ubogacać.

Mniejszości wyznaniowe i narodowe


Jako prawosławny obywatel Polski z dziada pradziada jestem wyczulony na delikatne kwestie tożsamościowe. Ta wrażliwość pozwala mi lepiej rozumieć drugiego człowieka niezależnie od tego kim jest, skąd pochodzi, jakim językiem mówi, w jakiej świątyni się modli. Jako aktywny chrześcijanin uważam, że pomoc bliźniemu to mój obowiązek ale i zarazem przyjemność. Chciałbym się zaangażować w pracę komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ważnym tematem jest również imigracja zarobkowa do Polski naszych wschodnich sasiadów, uważam, że jako gospodarze powinniśmy przyjmować ich tak jak sami byśmy chcieli być przyjmowani za granicą. Jest to szczególnie ważne w Warszawie stolicy naszego kraju będącej wizytówką na zewnątrz, która już dziś jest wielokulturowa, a proces ten będzie się pogłębiał. W rozwiązaniu problemów w tym obszarze pomoże mi doświadczenie, które nabyłem pracując w Światowej Radzie Kościołów, największej organizacji ekumenicznej na świecie.

Ekologia


Ostatnie wydarzenia pokazują, jak ważny dla naszego życia i przetrwania jest szacunek wobec Ziemi i natury. To od naszych codziennych zachowań, działań i nawyków zależy stan środowiska naturalnego, od nas zależy świat, jaki pozostawimy naszym dzieciom i wnukom. Postawę dobrego chrześcijanina rozumiem w ten sposób, że jest to nie tyle czynienie sobie Ziemi poddanej, ile przede wszystkim poszanowanie Bożego Stworzenia, którego częścią jest nasza planeta. We wschodnim Chrześcijaństwie – prawosławiu od 30 lat ustanowiony jest dzień modlitw o środowisko naturalne, jest w nim także obecna teologia ekologii. Najważniejsze postulaty jakie z tego wypływają to: ograniczenie niczym niepohamowanej konsumpcji, zaprzestanie traktowania Ziemi wyłącznie jako rezerwuaru dóbr, czy postawa szacunku względem roślin i zwierząt. W swoim codziennym życiu staram się przestrzegać tych zasad. W działalności parlamentarnej na pewno będę ich orędownikiem. Wszelkie inicjatywy w zakresie tak rozumianej działalności ekologicznej będą mogły liczyć na moje poparcie i zaangażowanie.

Edukacja, kultura, sport, nowe technologie, IT


Tylko wykształcony i inteligentny naród jest wstanie rozwijać się i konkurować z innymi na rynku pracy w globalnym świecie. Według mnie, rozwój edukacji zawodowej w kierunku kształcenia młodzieży w nowych zawodach – dostosowanych do potrzeb aktualnie obecnych na rynku, to właściwy kierunek, w którym należy podążać. Już na poziomie technikum powinniśmy kształcić młodzież na programistów i specjalistów branży IT, ponieważ są to zawody przyszłości. Uważam, że naszym obowiązkiem jest stale dbać o to, by polski przemysł był nowoczesny i konkurencyjny, dlatego powinniśmy wspierać innowacyjne technologie oraz rodzimych konstruktorów i wynalazców.
Osobiście aktywnie uprawiam sport (koszykówka, tenis) i widzę jak pozytywnie wpływa on na moje samopoczucie i zdrowie. Wspieranie działań inspirujących Polaków do aktywności fizycznej to również dbanie o odciążenie służby zdrowia. Chętnie poświęcę uwagę takim inicjatywom.
Od ponad 20 lat realizuję projekty kulturalne o lokalnym i międzynarodowym zasięgu. Wiem jak działają i z jakimi problemami borykają się ludzie, którzy sercem i duszą angażują się w działalność kulturalną w naszym kraju. Dzięki ich ofiarności dzieci i młodzież mogą się rozwijać i zdobywać szlify potrzebne w dorosłym życiu. To właśnie te osoby są naszymi najlepszymi ambasadorami w świecie. Moim zadaniem w Sejmie będzie wspieranie najciekawszych inicjatyw, szczególnie tych mniej zinstytucjonalizowanych i nie nastawionych na zysk. Będę pomagać w zdobyciu funduszy, wspierać w działaniu i znajdywaniu nowych odbiorców.

Polonia i współpraca zagraniczna


Realizując projekty dla Polonii zrozumiałem jak ważne jest budowanie więzi z krajem. Szczególnie ważne jest to w wypadku dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w obozie, spotkanie osób podobnych do siebie (o podobniej historii, pochodzeniu) sprawia, że bardzo często rodzi się w nich miłość do ziemi swych przodków i chęć powrotu. Osobiście, dwa lata pracując w Szwajcarii poznałem życie w obcym kraju i doskonale rozumiem co znaczy potrzeba bycia blisko osób, które mają podobne doświadczenia i postrzeganie świata. Wiem też jak ważne jest wsparcie powrotu rodaków do Ojczyzny oraz jak istotne jest wzmacnianie aktywności nieformalnych wspólnot na obczyźnie. Według mnie, Polonia powinna być jak najczęściej angażowana w inicjatywach, w których mogłaby pełnić rolę nieformalnych ambasadorów Polski.
Uważam, że bardzo ważne jest budowanie dobrych i zrównoważonych relacji z krajami Unii Europejskiej, jak również budowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie. Realizacja tych idei może się urzeczywistniać za pomocą działań kulturalnych, czy projektów współpracy młodzieżowej, podejmowanych przez polskie palcówki dyplomatyczne. Dzięki realizacji projektów kulturalnych i fotograficznych w 17 krajach świata poznałem specyfikę pracy tych instytucji i uważam, że moja obecność w polskim Sejmie może znacząco się przyczynić do poprawy dwustronnych relacji z wieloma krajami, np. Europy Południowej, krajami Partnerstwa Wschodniego czy Grupy Wyszehradzkiej.