Doświadczenie i dokonania

Urodziłem się w roku 1975. Jestem białostocczaninem, blisko związanym z Podlasiem, jednak czuję się Obywatelem Polski, Europy i Świata.
Od kiedy pamiętam, byłem zaangażowany społecznie. Już w szkole podstawowej zacząłem działać w harcerstwie, a następnie w innych organizacjach młodzieżowych i pozarządowych. Blisko 10 lat pełniłem funkcję przewodniczącego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Doświadczenia te w istotny sposób ukształtowały moją osobowość, pozwoliły poznać świat i nabyć potrzebnych umiejętności i kompetencji, takich jak: otwartość, dialog i szacunek wobec innych, a także niestrudzone zaangażowanie w pracę, rzetelność i skuteczność działania oraz myślenie perspektywiczne i długofalowe.
Ukończenie technikum mechanicznego, a następnie Wydziału Informatyki na Politechnice Białostockiej pozwoliło mi z kolei pozyskać kompetencje zawodowe. Pracowałem w dziale IT Poczty Polskiej, w biurze ds. Europy Wschodniej oraz w dziale prasowym Światowej Rady Kościołów w szwajcarskiej Genewie. Obecnie pracuję w jednej z najbardziej dynamicznych w Polsce agencji interaktywnych, zajmując się obsługą informatyczną największych polskich przedsiębiorstw. Doświadczenia zdobyte w tym obszarze pozwoliły mi na urzeczywistnienie tego, co od lat mnie fascynuje, a mianowicie szerokiego wykorzystania narzędzi IT na rzecz społeczeństwa.
Mam na swoim koncie koordynację wielu różnorodnych szkoleń dla liderów młodzieżowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Od 10 lat prowadzę międzynarodowy portal o fotografii OrthPhoto.net, a także jestem członkiem redakcji portalu edukacyjnego SzerokiKadr.pl.
Suma zdobytych doświadczeń wpływa na moje kompetencje, które chcę wykorzystać w pracy parlamentarzysty.

Praca w grupie


Za jedną z najważniejszych swoich kompetencji uważam umiejętność pracy w zespole. Według mnie, wspólnota i współdziałanie to podstawy sukcesu. Tak bardzo zakorzenione w naszym społeczeństwie i tak bardzo dziś potrzebne. Lubię współpracować z ludźmi, ze specjalistami – osobami niezależnymi, myślącymi nietuzinkowo. Jestem otwarty na różnorodne poglądy i doświadczenia. Większość projektów realizowałem z wolontariuszami, także jako wolontariusz; lubię taką formę współpracy, ponieważ uważam, że najlepiej działać w grupie, którą łączy wspólna pasja, cel i misja.

Doświadczenie w NGO i pracy z młodzieżą


Już w szkole podstawowej zacząłem działać w harcerstwie, następnie w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, w którym zainicjowałem i zorganizowałem cykl turniejów sportowych. W roku 1997 zostałem przewodniczącym Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. W ramach tej działalności organizowałem spotkania młodzieżowe dla 3 000 osób, liczne obozy, prowadziłem wydawnictwa i współorganizowałem wyjazdy zagraniczne. Po zakończeniu studiów informatycznych, wykorzystując narzędzia IT w służbie społecznej, zainicjowałem oraz zostałem współtwórcą dwóch portali internetowych, które z powodzeniem funkcjonują do dzisiaj: www.cerkiew.pl i www.orthphoto.net. Piętnaście lat temu założyłem Stowarzyszenie OrthNet, które koordynuje funkcjonowanie tych stron, a także skupia się na tzw. networkingu: podejmujemy szereg projektów aktywizujących społecznie, budujemy współpracę międzynarodową, dzielimy się dobrymi praktykami, organizujemy wspólne przedsięwzięcia kulturalne. W ramach swojej aktywności, kładziemy nacisk na działalność wolontarystyczną i aktywizację młodzieży. Udało nam się zrealizować 18 projektów kulturalnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ważniejsze projekty:

- Współorganizator szkoleń liderów młodzieżowych w Korei Południowej, Albanii, Szwajcarii i Ukrainie
- Organizator konkursu w ramach programu Patriotyzm Jutra: „Jestem bo wrócili”
- Organizator wystaw fotograficznych w 17 krajach
- Organizator obozu/warsztatów dziennikarskich dla młodziezy polonijnej.

Obchody XX-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Białowieża, 2000 rok

Redakcja portalu Cerkiew.pl. Białowieża, 2003 rok

Współpraca zagraniczna


W działalności z młodzieżą od zawsze mocno angażowałem się w programy wymiany młodzieżowej. Organizowaliśmy, między innymi, wymianę dwustronną z Grecją, a także aktywnie uczestniczyliśmy w pracach SYNDESMOSu – Światowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Te lata zaowocowały wieloma relacjami i przyjaźniami, które są pomocne w realizacji międzynarodowych projektów Stowarzyszenia Orthnet. W latach 2004-2005 koordynowałem projekty w Biurze ds. Europy Wschodniej Światowej Rady Kościołów, największej organizacji ekumenicznej na świecie. Były to głównie projekty wspierające działania prospołeczne w krajach bloku wschodniego. W 2006 roku wyjechałem do pracy w szwajcarskiej Genewie – realizowałem tam obowiązki w dziale prasowym Światowej Rady Kościołów, zaś w dziale informatycznym byłem odpowiedzialny za tworzenie stron www międzynarodowych konferencji oraz głównej strony organizacji. W ostatnich latach współpracowałem również z Międzynarodowym Zgromadzeniem Prawosławnych Parlamentarzystów, dla którego zorganizowałem dwa międzynarodowe konkursy fotograficzne.

Syndesmos, Szkolenie liderów młodzieżowych, Ukraina, 1998 rok

Marsz o pokój, Walne Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów. Brazylia, Porto Alegre, 2006 rok

IT i nowe technologie


Nowymi technologiami zainteresowałem się jeszcze w Technikum Mechanicznym w Białymstoku (które ukończyłem na specjalności automatyka i mechanika precyzyjna; moja praca dyplomowa została nagrodzona I miejscem w konkursie „Technik ‘95”); następnie Wydział Informatyki na Politechnice Białostockiej oraz 10-letnie doświadczenie w jednej z największych agencji interaktywnych w Polsce pozwoliły mi lepiej poznać współczesne narzędzia komunikacji i pracować dla największych firm w Polsce. Tam także zainspirowałem się ideą, aby instrumenty IT wykorzystywać na rzecz społeczeństwa. Ze względu na moje społeczne, zaangażowałem się w większość prospołecznych projektów realizowanych w firmie (np. Zerwijmy łańcuchy, Pola nadziei). Wspólnie z młodzieżą ze stowarzyszenia Orthnet, wykorzystując narzędzia IT, zrealizowaliśmy projekt digitalizacji siedmiu obiektów sakralnych (www.dziedzictwo.cerkiew.pl)

Panorama 3D w okularach 3D. Rosja, Irkuck 2017 rok

Film zrealizowany w ramach projektu digitalizacji obiektów sakralnych

Kultura, sztuka i sport


Od początku swojej działalności społecznej angażowałem się w projekty związane z promocją aktywnego wypoczynku, sportu oraz szeroko rozumianej kultury i sztuki.
W ciągu ostatnich 10 lat zorganizowałem siedem różnych wystaw fotograficznych, które zaprezentowałem w ponad 50 miejscowościach i 17 krajach, t.j.: Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Gruzja, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Cypr, Albania, Serbia, Etiopia, Belgia (Parlament Europejski), Finlandia, Szwajcaria i Holandia.
Współuczestniczyłem w wydaniu dziewięciu albumów fotograficznych i organizacji pięciu międzynarodowych konkursów fotograficznych.

Za swoją działalność kulturalną zostałem nagrodzony:

- Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2017);
- Nagrodą Rady Miasta Białegostoku „Kulturalne Gryfy” (2017).

Wernisaż wystawy „Kolory Prawosławia.Polska” w Parlamencie Europejskim, Belgia, Bruksela 2012 rok

Gala wręczenia nagród Marszałka Województwa Podlaskiego. Polska, Białystok 2017 rok.

Wsparcie Polonii


W czasie dwóch lat pracy w Szwajcarii miałem możliwość poznać los emigranta oraz zrozumieć potrzebę relacji z innymi Polakami przebywającymi na obczyźnie, potrzebę wzajemnego wsparcia i kontaktu z polskimi placówkami dyplomatycznymi.
Od roku 2013, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz polskich placówek dyplomatycznych (ambasad, konsulatów, instytutów kultury), organizuję wystawy fotograficzne ukazujące piękno Polski, jak i wielu krajów świata. Dzięki tym projektom dowidziałem się jak funkcjonują te instytucje i mam pomysły na to, jak usprawnić i zwielokrotnić ich pracę oraz sprawić, by ze swoim przekazem docierały do jak największej liczby osób, zwłaszcza przebywających za granicą.
W 2016 roku zorganizowałem w Polsce obóz w formie warsztatów dla młodzieży polonijnej. Naocznie mogłem się przekonać jak ważny jest kontakt młodzieży z miejscami, z których pochodzą ich przodkowie, jak istotny jest ich związek z krajem.

Warsztaty fotograficzne, obóz dla Polonii „Duchowe okno na kraj. Ojczyzna obrazem i piórem poznana”. Polska, Supraśl 2016 rok.

Wernisaż wystawy „Kolory Prawosławia.Polska”. Petersburg, Rosja 2017 rok.

Mniejszości narodowe i etniczne


Wraz ze Stowarzyszeniem OrthNet staramy się realizować projekty skierowane do mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. W ostatnich latach udało się nam zrealizować trzy ważne inicjatywy:
- Konkurs „Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa” – zakończony wydaniem książki o tym samym tytule;
- Białoruskie Smaki Podlasia – cykl filmów wideo poświęcony kuchni regionalnej;
- Pewność wiary i odwaga – Rozmowy o wierze i Bogu ze śp. Arcybiskupem Jeremiaszem (w języku białoruskim).

Wręczenie nagród w konkursie „Jestem, bo wrócili. Przywracanie pamięci w setną rocznicę bieżeństwa”. Polska, Supraśl 2015 rok.

Pewność wiary i odwaga - Rozmowy o wierze i Bogu z abp Jeremiaszem

Hobby


Fotografia to jedna z moich pasji. Jestem pomysłodawcą i współtwórcą międzynarodowego portalu OrthPhoto oraz członkiem redakcji portalu edukacyjnego Szeroki Kadr. Cieszę się, że mogę łączyć przyjemne z pożytecznym. Fotografia pozwala mi spojrzeć na świat z nieco innej perspektywy, obserwować ludzi, ich zachowania i to, jak wygląda nasze społeczeństwo. Dwukrotnie zdobyłem pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym o tematyce religijnej organizowanym przez Towarzystwo Fotograficzne Beocin z Serbii (2014 i 2017 rok).
Lubię także podróżować. Od 12. roku życia gram w tenisa, lubię też sporty zespołowe (koszykówka, siatkówka) – uważam, że to dobra szkoła i wspaniały test na umiejętność pracy w zespole.

Etiopia, Lalibela

Nocna liturgia w monasterze w Jabłecznej

Tbilisi, Gruzja

Genewa, Szwajcaria

Resocjalizacja poprzez ikonografię

Skit Śww. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach na Podlasiu

Więcej moich zdjęć możecie znaleźć na profilu na Instagramie