Dokonania

Urodziłem się w 1975 roku, już w szkole podstawoejzacząłem działac w harcerstwie, potem w innych organizacjach pozarządowych.
skończyłem technikum mechaniczne i wydział informmatyki PB, Pracowałem w dziale IT Poczty Polskiej, w dziale prasowym Swiatowej Rady Kosciołów w Genewie oraz obecnie w Agencji interaktywnejInfinity Group. Zorganizowałem szereg szkoleń liderów młodziezowych w kraju i za granicą. Prowadzę międzynarodowy portal o footografii OrthPhoto.net, jestem czlonkiem redakcji portalu edukacyjnego Szeroki Kadr.
Suma doświadczeń wpływa namoje kompetencj, ktore mam nadzieję wykorzystac w pracy parlamentarzysty. Poniżej spróbję Państwa przekonac do swojej osoby.

Team work


Jako jedną z ważniejszych swoich cech i kompetencji uważam umiejętność pracy w zespole. Potrafię współpracować i delegowac obowiązki. Moją zalętą jest otwartośc na osoby z różnymi poglądami. Lubie współpracować ze specjalistami, osobami z niezależnym z charakterem, chęcią działania gotowych do konstruktynej krytyki. Umiem sluchać i potrafię zmienić decyzję pod wpływem dobrych rad.

Doświadczenie w NGO i pracy z młodzieżą


Już w szkole podstawowej zacąłm działac w harcerstwie, potem w Bractwie MŁodzieży Prawosławnej, w której wymysłiłem i zorganizowałem cykl turniejów sportowych. w 1997 roku zostałem przewodniczacym bractwa - zarządu centralnego. W ramach działalności w bractwie organizowąłem spotkania młodzieżowe dla 3 000 osób, obozy, wydawnictwa i wyjazdyzagraniczne. Po zakończeniu studiów byłem współtwórcą dwóch portali internetowych, które działaja z sukcesemdo dzisiaj (www.cerkiew.pl i www.orthphoto.net). W 2004 zalożylismy Stowarzyszenie OrthNet, którego jednym z głównym zalożeńjest networking organizacji oraz osób o podobnych zainteresowaniach. W ramach swojej dzialalnosci kładziemy nacisk na działalnosć wolontaryjną i aktywizację młodzieży.

Ukończone kursy:

- Uczestnik cyklu szkoleń holenderskiej organizacj MDF: Training of Trainers, ID/OS, project managment
- uczestnik pilotażowego szkolenia językowego dla pracowników organizacji pozarządowych organizowanego przez Cambridge University Press i British Council (10 osób z Polski, Brazylii i Egiptu).

Ważniejsze projekty:

- Współorganizator szkoleń liderów młodzieżowych w Korei, Albanii, Szwajcarii i Ukrainie
- Organizator konkursu w ramach programu Patriotyzm Jutra: „Jestem bo wrócili”
- Organizator zawodów sportowych w Bractwie Młodzieży Prawosławnej

Obchody XX lecia Bractwa Młodziezy Prawosławnej w Polsce, Białowieża, 2000

Redakcja portalu Cerkiew.pl, rok 2003

Współpraca zagraniczna


Syndesmos, OrthNet, wystawy, media, WCC, MAP

Syndesmos, Szkolene liderów młodzieżowych, Ukraina, 1998

Marsz o pokój, Walne Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów, Porto Alegre, Brazylia, 2006IT i nowe technologie
praca w Ingfinity group, studia IT, multimedialne projekty
Kultura, sztuka i sport
Organizacja wystaw, albumy, fotografia, nagrody, konkursy, OrthPhoto, juror w wielu konkursach, nagrody GRYF i UM
Polonia
obóz dla polonii, 2 lata jako polonia w Genewie, wystawy zawsze z ambasadami i Polonią
Promocja wizerunku Polski
Agencja interaktywna, biuro prasowe WCC, organizacja wystaw z ambasadami i lokalnymi partnerami
Mniejszości
działacz cerkwi realizacja projektów (o biezeńcach, białoruska kuchnia etc.
Stop Agresji
współpraca z klanzą.